Martin Vanek

Martin Vanek sa narodil v roku 1966. To už je nejaká doba! Už ako abonent predškolského zariadenia prejavoval živý záujem o prácu v televízore. Podarilo sa mu dokonca jeden takýto prístroj rozobrať a zhltnúť elektrónku. Ak si všimnete, dodnes mu pri rozrušení mierne svetielkujú uši. Materskej škole vznikla škoda 153,20 Kčs. (Toľko stála elektrónka. Televízor bol nefunkčný už predtým!)
Vďaka svojej prirodzenej inteligencii sa už na druhý pokus dostal do základnej školy.
V škole patril medzi vedúce osobnosti a založil niekoľko krúžkov. Napríklad – krúžok tesilákov, šprtov a štréberov. Sedával v prvej lavici a intenzívne sa hlásil. Aj keď nevedel. Vtedy aspoň žaloval.
Vďaka tejto povahovej vlastnosti sa mu podarilo úspešne ukončiť aj štúdium na strednej škole. Počas štúdia na tomto zariadení prišlo k prvému zlomu v živote budúceho umelca. Zlomil si prst na pravej nohe. Vďaka heslu: „Umelec musí trpieť“ sa mu podarilo prežiť toto krušné obdobie bez trvalých následkov.
K druhému zlomu, bohužiaľ s trvalým následkom, prišlo počas štúdia na vysokej škole v Prahe. Jedine tá vzdialenosť od rodnej hrude môže ospravedlniť umelcovo spolčenie sa s nezodpovedným živlom, akým bol jeho spolužiak Igor Adamec.
Nádherná kariéra možného bankára, riaditeľa, ministra alebo nebodaj prezidenta, sa od toho momentu začala strácať v nenávratne.
A tak je to dodnes.
Spolu s Igorom Adamcom vydal pesničkové cd Modrý buldozér a Jódlovací Udo. Napísal pre vás knihy Doskakavenia, priatelia, Šlabikár správneho kakaovníka, alebo Veľký svet malého predškoláka. Pripravuje pre vás rodinné koncerty v Slovenskej filharmónii.

Fotogaléria: