Mgr. Martin Ferák

Primárne karty

 

Mgr. Martin Ferák je konateľom TVR od 21.2.2019 a od 1.6.2019 je konateľom povereným jej riadením. V praxi to znamená, že na rozdiel od zvyšných dvoch konateľov zastupuje aj riaditeľa spoločnosti a dohliada na nastavenie a udržiavanie procesov súvisiacich s chodom spoločnosti.

"Mestská časť Ružinov ako aj celá Bratislava sú mojim domovom od útleho detstva. Byť informovaný o dianí v okolí  svojho bydliska si želá azda každý a regionálna televízia TVR plní práve toto poslanie. Pred pôsobením v komunálnej politike som prichádzal do kontaktu so spravodajskými štábmi TVR na organizovaných podujatiach a neskôr ako poslanec som bol pravidelným hosťom štúdiových relácií. Umožnilo mi to v predstihu spoznať súčasných kolegov, ktorých entuziazmus a kreativita mi vždy imponovali. Prijal som preto ponuku jej riadenia a vrátil sa tak mimo iného aj spomienkami do čias, kedy som s VHS kamerou behal po svadbách, oslavách a stužkových a snažil sa tak zarobiť si svoje prvé koruny.

Regionálna televízia TVR je z môjho pohľadu nezastupiteľné obrazovo spravodajské médium, pútavo prezentujúce lokálne témy, či aktuálne problémy, s ktorými sa potýkajú bratislavské mestské časti, predovšetkým však  náš materský Ružinov. Spravodajské relácie sú blízke aktívnym obyvateľom a častokrát im dávajú informácie alebo odpovede na otázky, ktoré by inde hľadali len ťažko. Štáby TVR pokrývajú spravodajsky aj akcie, ktoré pozornosti veľkých komerčných televízií unikajú, pričom pre nás, obyvateľov Bratislavy, majú svoj význam aj hodnotu. Okrem spravodajstva už dlhé roky produkujeme vlastné štúdiové relácie, tematicky zamerané na komunálnu politiku, hudobné relácie, magazín pre ženy, kulinárske, či detské relácie alebo rady pre chovateľov štvornohých miláčikov. Tieto svojou nadregionálnou povahou spolu s našim celoštátnym pokrytím prostredníctvom všetkých hlavných operátorov dokážu zaujať aj divákov zo vzdialenejších končín Slovenska.

Mojou víziou je rozšíriť pôsobnosť TVR do širšieho regiónu a zároveň zvýšiť jej popularitu novými reláciami a pútavými dokumentmi. Budem rád, ak mi budete svojimi podnetmi nápomocný a poskytnete celému nášmu kolektívu spätnú väzbu na našu prácu".