PaedDr. Mária Barancová

Primárne karty

 

PaedDr. Mária Barancová je konateľkou TVR a RE s.r.o od 13.3.2019 a prioritne sa venuje programovej stratégii televízie.

„Ružinov nosím celé roky hlboko v srdci a záleží mi na ňom po každej stránke. Či už ide o každodenné medziľudské vzťahy, starostlivosť o našich starších obyvateľov, ale v neposlednom rade aj na kvalitnom školstve pre naše deti, ako aj dobrom životnom prostredí v našej krásnej mestskej časti. Svoje skúsenosti prinášam v najlepšej viere do lokálnej TVR, ktorá ponúka pestrý program a najmä predstavuje pre našich obyvateľov pridanú orientačnú a informačnú hodnotu. Umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozvoji svojej lokality a aktivizuje občanov v ich účasti na správe veci verejných. Záleží mi na tom, aby všetci Ružinovčania vedeli, ako sa tu žije, ale aj čo pre nich samospráva pripravuje.“