Aktuality

Talentovaná mladá umelkyňa Anka Repková vystúpila pred ružinovským publikom. Hoci sa tak nestalo prvýkrát, aj tentoraz zožala veľký úspech.

Dobrý deň, ahojte, Ružinov pozná víťazov OLOmánie. Do projektu, ktorý učí detí ako a prečo separovať, sa pravidelne zapájajú aj ružinovské školy. 

V Ružinove na jeden deň vyrástla ekologická dedinka. A ja som ju pre vás zmonitorovala.  Nezabudnite sledovať dnešné Ružinovské správy.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe upozorňuje možnosť znečistenia vody v súkromných studniach. Problém sa dotýka najmä Vrakune, no môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí.
Na základe  rokovania v Zdravotnom výbore NR SR a konzultácie s odbornými pracovnákmi Ministerstva životného prostredia SR vo veci posúdenia znečistenia podzemných vôd v dôsledku starej environmentálnej záťaže - bývalej skládky CHZJD vo Vrakuni orgán verejného zdravotníctva upozorňuje:
Podľa posledných prieskumov kvality podzemnej vody nie je možné vylúčiť kontamináciu podzemných vôd toxickými látkami s možným negatívnm vplyvom na verejné zdravie v prípade ich používania na pitné účely, osobnú hygienu alebo kúpanie. Problém sa dotýka najmä mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí, resp. obcí. Tento oznam je zároveň aj výzva, aby obyvatelia používali na uvedené účely iba pitnú vodu z verejného vodovodu, ktorá je kontrolovaná a preukázateľne vyhovuje požaidavkám na pitnú vodu.