Pozor na kontaminovanú vodu!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe upozorňuje možnosť znečistenia vody v súkromných studniach. Problém sa dotýka najmä Vrakune, no môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí.
Na základe  rokovania v Zdravotnom výbore NR SR a konzultácie s odbornými pracovnákmi Ministerstva životného prostredia SR vo veci posúdenia znečistenia podzemných vôd v dôsledku starej environmentálnej záťaže - bývalej skládky CHZJD vo Vrakuni orgán verejného zdravotníctva upozorňuje:
Podľa posledných prieskumov kvality podzemnej vody nie je možné vylúčiť kontamináciu podzemných vôd toxickými látkami s možným negatívnm vplyvom na verejné zdravie v prípade ich používania na pitné účely, osobnú hygienu alebo kúpanie. Problém sa dotýka najmä mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí, resp. obcí. Tento oznam je zároveň aj výzva, aby obyvatelia používali na uvedené účely iba pitnú vodu z verejného vodovodu, ktorá je kontrolovaná a preukázateľne vyhovuje požaidavkám na pitnú vodu.