Ostatné náklady – autorské honoráre

Zverejnené Predmet Príloha
10.09.2014 Autorské honoráre december 2011
10.09.2014 Autorské honoráre august 2011 PDF icon zverejnenie_august_2011.pdf
10.09.2014 Autorské honoráre apríl 2011 PDF icon zverejnenie_april.pdf