Hi English

Televízny kurz angličtiny

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

TRAVELLING/CESTOVANIE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: AT THE DOCTOR´S OFFICE/V ORDINÁCII

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: MY FAMILY/MOJA RODINA

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: THE RESTAURANT/V REŠTAURÁCII

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: ENTERTAINMENT AND CULTURE/ZÁBAVA A KULTÚRA

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: CLOTHES/ŠATY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: SPORTS/ŠPORTY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: HOBBIES/ZÁĽUBY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: JOB INTERVIEW/PRACOVNÝ POHOVOR

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: TIME/ČAS

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Stránky