Hi English

Televízny kurz angličtiny

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: LIVING IN THE TOWN OR VILLAGE/ŽIŤ V MESTE ALEBO NA DEDINE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: MONEY/PENIAZE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: IN THE TRAVEL AGENCY/V CESTOVNEJ KANCELÁRII

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: CHRISTMAS/VIANOCE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: SCHOOLING SYSTEM IN SLOVAKIA/ŠKOLSKÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: AT THE MONEY EXCHANGE OFFICE/V ZMENÁRNI

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: AT THE INFORMATION CENTRE/V INFORMAČNOM CENTRE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: GETTING A TELEPHONE SERVICE/ZAVEDENIE TELEFÓNNEJ LINKY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: AT THE AIRPORT/NA LETISKU

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: KEEP IN CONTACT/ZOSTAŤ V KONTAKTE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Stránky