Hi English

Televízny kurz angličtiny

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: FLAT OR HOUSE?/BYT ALEBO DOM?

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: RELATIONSHIPS/VZŤAHY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: TELEVISON/TELEVÍZIA

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: COOKING/VARENIE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: AT THE ZOO/V ZOO

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: THE WEATHER/POČASIE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: GOOD MANNERS/DOBRÉ SPÔSOBY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: EASTER/VEĽKÁ NOC

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: CRIME/ZLOČIN

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: NEWSPAPERS/NOVINY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Stránky