Hi English

Televízny kurz angličtiny

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: GARDENING/ZÁHRADKÁRČENIE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: IN A CAR/V AUTE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: IN THE THEATRE/V DIVADLE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: IN THE KITCHEN/V KUCHYNI

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: BOOKS/KNIHY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: COMPUTER/POČÍTAČ

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: INTERNET/INTERNET

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: GLOBAL PROBLEMS/GLOBÁLNE PROBLÉMY

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

ENGLISH: UNEMPLOYMENT/NEZAMESTNANOSŤ

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

HI ENGLISH: SIGHTSEEING IN LONDON/PREHLIADKA PAMÄTIHODNOSTÍ V LONDÝNE

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Stránky