Poznáte ich ?

Veronika Vasilková spovedá Ružinovských poslancov.

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Günthera Furina

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Martina Penera

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Máriu Barancovú

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Viktóriu Jančošekovú

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Petra Vaľka

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Iveta Malachovská predstavuje Euláliu Ižovú

Archív relácie Poznáte ich ?

Poznáte ich ?
8.dec, 27.apr
Poznáte ich ?
1.dec, 20.apr
Poznáte ich ?
13.apr
Poznáte ich ?
10.nov, 30.mar

Stránky

Ďalšie relácie v archíve

Stránky