ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (30-4-2019)

Prvá časť: LINK

Druhá časť: LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (28-5-2019)

odkaz na LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (25-6-2019)

Prvá časť: LINK

Druhá časť: LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (6-8-2019)

LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (17-9-2019)

LINK na prvú časť

LINK na druhú časť

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (15-10-2019)

LINK na prvú časť

LINK na druhú časť

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (12-11-2019)

LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (10-12-2019)

LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (04-02-2020)

LINK

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov (04-05-2020)

LINK na prvú časť

LINK na druhú časť

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 17.9. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 30.4. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 6.8. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 25.6. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 30.4. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

Záznam zo zastupiteľstva MČ - Ružinov 28.5. 2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00

ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA POSLANCOV MZ BA – RUŽINOV ZO DŇA 30.4.2019

Archív relácie ZÁZNAMY ZO ZASADNUTIA MZ BA – RUŽINOV

Ďalšie relácie v archíve

18.máj
18.máj
17:00