Reklama

Televízia Ružinov pre vás nemusí byť len zdrojom informácií o dianí v Bratislave a  v mestskej časti Ružinov, ale môže byť aj veľmi efektívnym nástrojom pre vašu firemnú prezentáciu. Sme televíziou, ktorá v Ružinove vysiela už od roku 1996 a našim zriaďovateľom je samospráva mestskej časti Ružinov. Máme teda svoju históriu a zároveň pevné a rešpektované postavenie ako oficiálna televízia mestskej časti Ružinov. Okrem televízie máme k dispozícii aj ďalšie médiá – bezplatný plnofarebný mesačník "Ružinovské Echo" /náklad 38 000 ks distribuovaný do domácností v MČ Ružinov/ a informačný portál www.ruzinovonline.sk.

Cenník televíznej reklamy
Cenník inzercie v mesačníku Ružinovské echo
Cenník internetovej reklamy

Zmluvné podmienky (PDF)
Technické podmienky (PDF)

Prezentačné materiály na stiahnutie:

MEDIA KIT - v skratke o našich médiách (PDF)

CENNÍK REKLAMY (PDF)

Záväzná objednávka (PDF)

Prečo umiestniť svoju reklamu práve v „TVR“ ?

 • vysielame  prostredníctvom renomovaných TV operátorov UPC, TV Magio a Fibernet, a máme celoslovenské pokrytie,

 • máme priamy informačno-spravodajský dosah na viac než 30 tisíc domácností v mestskej časti Ružinov /viac než 70 tisíc obyvateľov MČ Ružinov, stovky obchodných a firemných prevádzok/,

 • denne pripravujeme a vysielame publicistické relácie a regionálne spravodajské relácie zamerané na konkrétne cieľové skupiny obyvateľov mestskej časti Ružinov, v ktorých vieme vytvoriť adekvátny priestor na vašu prezentáciu,

 • udržiavame neustálu informačnú interakciu medzi samosprávou a obyvateľmi mestskej časti Ružinov /exkluzívne pokrývanie všetkých verejných podujatí organizovaných MČ Ružinov, informovanie o aktuálnych rozhodnutiach vedenia a zastupiteľstva MČ Ružinov, exkluzívna mediálna spolupráca so školami, domovmi seniorov a ďalšími organizáciami/,

 • vieme zabezpečiť veľmi výhodnú komplexnú prezentáciu vašej spoločnosti, resp. vášho tovaru, ktorá zahŕňa reklamu v TVR + inzerciu v mesačníku Ružinovské Echo /náklad 38 000 ks/ + reklamu na webe www.ruzinovonline.sk.

Formy vašej prezentácie v TVR:

 • Reklamný šot – umiestnenie vašej televíznej reklamy v reklamných blokoch vysielania TVR. Ponúkame možnosť výroby reklamného šotu pre vašu propagáciu.

 • Statická obrazová inforeklama – umiestnenie statickej obrazovej prezentácie vašej spoločnosti, resp. vášho tovaru v reklamných blokoch vysielania TVR.

 • Komerčná reportáž, resp. komerčný rozhovor – efektívna propagácia vašej spoločnosti, resp. vášho produktu prostredníctvom individuálnej prezentácie, ktorá môže byť odvysielaná v reklamnom bloku, alebo aj vo vybraných reláciách TVR /Relax, Garde, Na okraj, Hi5.../.

 • Telenákup – ďalšia individuálna forma vašej prezentácie v TVR s cieľom propagovať váš tovar alebo služby.

 • Sponzoring – priame alebo nepriame financovanie vysielania programu TVR realizované formou propagácie vášho obchodného mena, ochrannej známky, dobrej povesti, tovaru alebo vašich aktivít.

 • Umiestňovanie produktov – zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o vašom tovare, službe alebo ochrannej známke, ktorá bude zaradená do vysielania konkrétneho programu TVR.

 • Kombinovaná reklama – veľmi efektívna a výhodná propagácia vašej spoločnosti, resp. vášho tovaru realizovaná spojením televíznej, printovej a internetovej reklamy v našich médiách /TVR+Ružinovské Echo+www.ruzinovonline.sk/.

 • Reklamná kampaň – realizácia komplexnej propagácie vašej spoločnosti, resp. vášho produktu využitím viacerých foriem prezentácie buď len v TVR, alebo vytvorením kombinácie reklamy v TVR + Ružinovské Echo + www.ruzinovonline.sk

Neváhajte nás teda kontaktovať a využite veľmi výhodný a efektívny reklamný priestor, ktorý vám ponúkame!

TVR a RE, spol. s r.o.

Mierová 21,

827 05 Bratislava

Mobil: +421 918 391 725,

Mail: reklama@tvr.sk, tvr@tvr.sk