Slovnaft zmodernizoval monitorovaciu stanicu

Spoločnosť Slovnaft využíva na sledovanie kvality a čistoty ovzdušia vo svojom okolí monitorovacie stanice. Tie má momentálne tri, jedna je v Rovinke a dve sa nachádzajú v Bratislave, konkrétne vo Vlčom hrdle a v Podunajských Biskupiciach. Posledná menovaná prešla modernizáciou.

Spoločnosť Slovnaft zmodernizovala  monitorovaciu stanicu, ktorá sa nachádza v Podunajských Biskupiciach. Na stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozšíril sa obsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5.  “Číslo 2,5 znamená veľkosť častice v mikrometroch. Tieto častice môže človek vdýchnuť aj do tých najmenších štruktúr pľúc a spôsobujú najzávažnejšie zdravotné problémy. Doteraz sme merali len častice PM10, tie majú priemer 10 mikrometrov,” povedal Dušan Ronec, vedúci ochrany životného prostredia spoločnosti Slovnaft. Okrem toho monitorovacia stanica meria aj ozón, oxidy dusíka, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, metán, nemetánové uhľovodíky a celkové uhľovodíky. Všetky aktuálne údaje môžu obyvatelia vidieť na monitorovacích staniciach.  “Na digitálnej tabuli, ktorá je umiestnená na tomto kontajneri, sú zobrazované okamžité hodnoty. Pri každej znečisťujúcej látke je napísaná aj limitná hodnota, ktorú má daná látka plniť,” doplnil Ronec. Limitné hodnoty sú za rôzne obdobia, niektoré látky to majú ako hodinovú priemernú hodnotu, niektoré 8-hodinovú a niektoré 24-hodinovú.

Hodnoty, ktoré sa zobrazujú na tabuli nie sú len z bezprostrednej blízkosti, ale monitorovacia stanica ich zbiera aj z blízkeho okolia. A tak môžu byť do monitorovania zapojené aj prechádzajúce vozidlá, domácnosti so svojim vykurovaním alebo blízke stavby. A tie tak môžu ovplyvniť namerané hodnoty. “Treba odlišovať, či napríklad nie je pri monitorovacej stanici naštartované veľké auto a tie exhaláty idú do nej a to automaticky zvyšuje namerané hodnoty. Človek si potom myslí, že celé prostredie je zamorené,” pridal Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft. Ovplyvniť meranie ale dokáže aj prúdenie vetra.

Okrem monitorovacích staníc môžu obyvatelia nájsť údaje o nameraných hodnotách aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (www.shmu.sk). Práve ten má paralélnu stanicu v Rovinke, čím spoločnosť Slovnaft dokazuje, že ich merania sú presné a hlavne neskreslené, lebo sa dajú porovnať. Rafinéria Slovnaft musí zároveň spĺňať prísne podmienky. Rovnaké, ako napríklad rafinérie v Nemecku, Rakúsku alebo vo Francúzsku, kde sú environmentálne predpisy prísne. Tým, že sme v Európskej únii, tak aj Slovnaft na Slovensku ich musí dodržiavať. “Ako spoločnosť sme stále pod drobnohľadom regulačných orgánov v plnení týchto faktorov a všetkých dopadov na životné prostredie,” doplnil Molnár.

Ku kvalite ovzdušia sa vyjadrilo aj Občianske združenie Zdravá Bratislava, ktoré urobilo analýzu. Samotné výsledky zástupcov združenia  prekvapili. “Údaje vychádzali z národného emisného portálu, kde sme po preštudovaní údajov zistili, že chemický priemysel nie je až takým znečisťovateľom ako by ľudia očakávali. Tá produkcia v oxide uhoľnatom je 0,6%. Najväčším znečisťovateľom je kovovýroba, resp. hutníctvo. Kvôli tomu sa Košice  podieľajú na produkcii oxidu uhoľnatého až skoro 80% v rámci znečisťovania celého Slovenska,” objasnil Martin Halás z OZ Zdravá Bratislava.