Zastupiteľstvo BA – Ružinov zo dňa 22.9. 2020 (1. časť)