Zverejňovanie objednávok

Zverejnené Evidenčné číslo Predmet Dodávateľ / Odberateľ Adresa dodávateľa IČO Suma bez DPH Dodáveteľ nie je platca DPH Príloha
14.12.2022 38/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
14.12.2022 37/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Slovakia, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 5445 Je platca
14.12.2022 36/22 krížovka do časopisu Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
14.12.2022 35/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
14.12.2022 34/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 5445 Je platca
14.12.2022 33/22 krížovka do časopisu Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
11.10.2022 32/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkov 17, 82108 Bratislava 52529614 3461,85 Je platca
11.10.2022 31/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 10925 Je platca
11.10.2022 30/22 pamäťové karty Alza.cz, a.s. Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 27082440 82,45 Je platca
11.10.2022 29/22 licencia Premiere Software Partner, spol. s r.o. Pluhová 55, 83103 Bratislava 17318645 1825 Je platca
11.10.2022 28/22 krížovka do časopisu Miroslav Lisál 919098 Bohdanovce nad Trnavou 36961451 16 Nie je platca
24.08.2022 27/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
24.08.2022 26/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 462016661 8575 Je platca
24.08.2022 25/22 krížovka Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
24.08.2022 24/22 servis klimatizačných jednotiek Chladenie a Klimatizácia, s.r.o. Drieňová 1/G, 82101 Bratislava 35876166 135 Je platca
24.08.2022 23/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
24.08.2022 22/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 7220 Je platca
24.08.2022 21/22 krížovka Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
24.08.2022 20/22 halogénové žiarovky AVDigital, s.r.o. Kutlíkova 17, 85250 Bratislava 35825987 30 Je platca
15.06.2022 19/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
15.06.2022 18/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 6200 Je platca
15.06.2022 17/22 krížovka do časopisu Miroslava Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
04.05.2022 16/22 distribúcia časopisu Marketing post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
04.05.2022 15/22 tlačiarenské služby Mapa Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 6200 Je platca
04.05.2022 14/22 krížovka do časopisu Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
04.05.2022 13/22 tonery do tlačiarne Magic Print, s.r.o. Rovniakova 15, 85102 Bratislava 36617661 163,60 Je platca
04.05.2022 12/22 audit právnych služieb Advokátska kancelária Marko, s.r.o. Gróbska 19, 90027 Bernolákovo 36860646 2500 Je platca
30.03.2022 9/22 krížovka Miroslav Lisál 91909 Bohdanovce nad Trnavou 445 36961451 16 Nie je platca
30.03.2022 11/22 distribúcia časopisu Marketing Post Slovakia, s.r.o. Páričkova 17, 82108 Bratislava 52529614 2307,90 Je platca
30.03.2022 10/22 tlačiarenské služby MAPA Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 46201661 5445 Je platca