Tím TVR

Vedenie

riaditeľ, konateľ

Moderátori a redaktori

moderátorka
moderátor
redaktorka
redaktorka
redaktorka
moderátor
šéfredaktorka

Technickí pracovníci

kameraman
kameraman

Sekretariát

sekretárka