43. lekcia - Sightseeing in London - Prehliadka pamätihodností v Londýne

Archív relácie