O TVR

Televízia Ružinov - televízia s celoslovenským pokrytím, ktorá od roku 1996 poskytuje našim obyvateľom exkluzívne správy, ktoré jednoduchým a pútavým spracovaním odzrkadľujú najaktuálnejšie udalosti nielen z Ružinova.

Našim cieľom je zabezpečiť aktuálnosť a tematickú pestrosť denného vysielacieho spravodajského programu a tým uspokojiť informačné potreby našich obyvateľov. Televízia Ružinov je hlavným zdrojom najnovších denných správ a aktualít nielen z Ružinova, ale z celej Bratislavy.

Našimi divákmi sú Ružinovčania bažiaci po najnovších denných informáciách o dianí v MČ Ružinov a v Bratislave. Sú to obyvatelia, ktorým nie je jedno akým smerom sa bude Ružinov a Bratislava ako taká uberať. V našich reláciách hovoríme skutočné príbehy o skutočných ľuďoch. Našimi divákmi preto nie sú len Ružinovčania, ktorým sú relácie určené, ale rovnako aj všetci tí, ktorí v našich príspevkoch a reláciách účinkujú, vrátane ich rodín a blízkych priateľov.

 

ZÁKLADNÝ PREHĽAD

NALAĎTE SI NÁS!  Celoslovenské pokrytie prostredníctvom:

UPC                                   analóg – kanál CH87 / digitál – poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO           digitálne vysielanie v HD: pozícia 609, 214 *
ORANGE                          Orange TV - optika  / digitál - pozícia 174
SWAN Digitalna TV         TVR je prístupná vo všetkých balíkoch

 

Relácie zamerané na konkrétne cieľové skupiny obyvateľov

Reportáže a aktuálne spravodajstvo z celej Bratislavy

Živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva Ružinov

 

Priamy informačný spravodajský dosah na:

• viac než 40 000 ružinovských domácností
• viac než 70 000 obyvateľov Ružinova
• stovky obchodných a firemných prevádzok

 

Z HISTÓRIE TVR:

Televízia Ružinov vznikla v roku 1996 pod názvom TV RIK. Založila ju mestská časť Ružinov ako lokálnu televíziu, zameranú na informovanie o aktuálnom dianí v Ružinove.
Majiteľom vysielacej licencie je spoločnosť TVR a RE s.r.o. so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Ružinov.
Televízia začínala vysielaním videotextu a postupne sa jej program obohacoval o nové relácie. Vyprofilovala sa do lokálnej televízie so širokou vysielacou ponukou a vysielaním 24 hodín denne. Od roku 2012 vysiela cez UPC digitál, Magio aj Fibernet.

Ocenenia:
Novinárska cena 2008 za dokument „Najlepšie“ z cyklu dokumentárnych filmov Nevidené príbehy
Čestné uznanie za cyklus dokumentárnych filmov „Nevidené príbehy“ v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2007, V. etapa, kategória Médiá a donori
Čestné uznanie za filmový dokument „Najlepší muž“ režiséra Ladislava Munka v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2008-2009
3. miesto v kategórii dokument na Workshope 2007 (prehliadka tvorby lokálnych televízií Slovenska)

Webové sídlo televízie Ružinov (www.tvr.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Príloha: